خرید بک لینک
لوح تقدیر | تقدیرنامه
جعبه جیر لوح
رزرو آنلاین هتل خارجی
خرید سکه ساکر استارز
دانلود رمان
رزرو آنلاین هتل خارجی
عینک افتابی اصل
دانلود کتاب
نسیم آسایش لابی من
لوله استیل
سایت همسریابی
مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مشاورذه تحصیلی تلفنی کنکور ارشد دکتری نمونه دولتی تیزهوشان

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

 رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
3451 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4184 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5972 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5972 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1348 منطقه 2 زن زنجان مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه تبریز , آخرین رتبه قبولی پزشکی,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان تهران

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان تهران می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان تهران » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
257 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
774 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
802 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
844 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1080 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه نهران ,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان سمنان

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان سمنان می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان سمنان » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

 رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
2750 منطقه 1 مرد قرچک مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
3670 منطقه 2 مرد کرج مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
5315 منطقه 2 مرد کرج مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
5450 منطقه 2 زن کاشمر مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
7185 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : مهندسی پزشکی , رتبه قبولی پزشکی , پزشکی دانشگاه سراسری , مهندسی پزشکی سمنان,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان اصفهان

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان اصفهان می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان اصفهان » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
2876 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2876 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3060 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3067 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3450 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3456 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : مهندسی پزشکی , رتبه قبولی پزشکی , پزشکی دانشگاه سراسری , مهندسی پزشکی اصفهان,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان آذربایجان شرقی

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان آذربایجان شرقی می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان آذربایجان شرقی » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
3451 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4184 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5632 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
5726 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
5972 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5972 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه تبریز,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان همدان

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان همدان می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان همدان » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، مهندسی پزشکی می باشد که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

 رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
5060 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
3659 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
4005 منطقه 2 زن اراک مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
4415 منطقه 2 زن همدان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
5178 منطقه 2 مرد زرین شهر مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی مهندسی پزشکی 96 , رشته پزشکی , کارنامه قبولی پزشکی 96 , مهندسی پزشکی,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
257 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
774 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
844 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1080 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
258 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
529 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
599 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی سمنان

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی سمنان مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

دانشگاه علمی کاربردی با هدف افزایش سطح مهارتی شاغلان و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان تاسیس شده است و از آن جا که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند جزو دانشگاه های معتبر کشور محسوب می شود. این دانشگاه تمامی رشته های خود را به صورت بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ارائه می دهد و دو نوبت در سال برای ورودی مهر و بهمن اقدام به ثبت نام می نماید. این روزها داوطلبان زیادی نسبت به ادامه تحصیل در این دانشگاه اقبال نشان می دهند که تنوع رشته های ارائه شده توسط این دانشگاه یکی از دلایل جذابیت تحصیل در این دانشگاه می باشد. در ادامه مطلب به طور اختصاصی به ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی سمنان خواهیم پرداخت.
ادامه مطلب
برچسب ها : دانشگاه علمی کاربردی , پذیرش بدون کنکور , رشته های بدون آزمون , مدرک دانشگاه علمی کاربردی,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد 97

تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد 97
تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد 97

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید زمان ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد 97 دانشجویان در سامانه منادا خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، از تمدید مهلت ثبت نقل و انتقالات دانشجویان در سامانه منادا خبر داد و گفت: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که متقاضی نقل و انتقال و میهمانی برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 هستند و موفق به ثبت درخواست خود در سامانه منادا نشده اند، می توانند در روزهای 29، 30 و 31 مردادماه با مراجعه به سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.
ادامه مطلب
برچسب ها : ثبت نام انتقال و مهمانی , دانشگاه آزاد 97 , شرایط نقل و انتقالی ,انتقالی دانشجویان آزاد,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

اعطای بورسیه تحصیلی دانشگاه یاسوج 97

اعطای بورسیه تحصیلی دانشگاه یاسوج 97
اعطای بورسیه تحصیلی دانشگاه یاسوج 97

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی این دانشگاه گفت:

به جرات می‌توان گفت که دانشگاه یاسوج جزء معدود دانشگاه‌های چارچوب مند و قانون‌محور به لحاظ تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آموزشی است.

دکترمهدی نوری پور با اشاره به توانمندی های دانشگاه یاسوج و کسب رتبه های ملی و جهانی توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه اظهار داشت:

اگرچه دانشگاه یاسوج دانشگاه نوپایی است اما وضعیت مطلوبی در حوزه آموزش و پژوهش دارد که ماحصل زحمات همه مدیران، کارکنان و اعضای هیات علمی از ابتدا تا کنون بوده است.
ادامه مطلب
برچسب ها : بورسیه تحصیلی , دانشگاه یاسوج 97 , بورسیه تحصیلی دانشگاه یاسوج,

+ نوشته شده در شنبه 27 مرداد 1397 توسط علی ابراهیمی |

صفحه قبل 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 185 صفحه بعد