خرید بک لینک
لوح تقدیر | تقدیرنامه
جعبه جیر لوح
رزرو آنلاین هتل خارجی
خرید سکه ساکر استارز
دانلود رمان
وکیل مهاجرت
رزرو آنلاین هتل خارجی
عینک افتابی اصل
کشتی
دانلود کتاب
محسن ابراهیم زاده
نسیم آسایش لابی من
لوله استیل
سایت همسریابی
مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مشاورذه تحصیلی تلفنی کنکور ارشد دکتری نمونه دولتی تیزهوشان

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی یکی از رشته های اصلی و اساسی گروه آزمایشی انسانی می باشد که هرساله تعداد زیادی از داوطلبان را به خود جذب می نماید. در واقع هدف از تحصیل در رشته علوم سیاسی بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم بر روابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
958 منطقه 1 مرد ارومیه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1588 منطقه 1 مرد تهران علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1926 منطقه 1 مرد تهران علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی علامه طباطبایی,

+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی یکی از رشته های اصلی و اساسی گروه آزمایشی انسانی می باشد که هرساله تعداد زیادی از داوطلبان را به خود جذب می نماید. در واقع هدف از تحصیل در رشته علوم سیاسی بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم بر روابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
1069 منطقه 1 مرد تهران علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
176 منطقه 2 مرد ارومیه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
938 منطقه 2 زن قوچان علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1095 منطقه 2 زن خرم آباد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2684 منطقه 2 زن قزوین علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی شهیدبهشتی,

+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

علوم سیاسی یکی از رشته های اصلی و اساسی گروه آزمایشی انسانی می باشد که هرساله تعداد زیادی از داوطلبان را به خود جذب می نماید. در واقع هدف از تحصیل در رشته علوم سیاسی بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم بر روابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
4568 منطقه 2 زن کرمان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
4568 منطقه 2 زن کرمان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
5250 منطقه 2 مرد کرمان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
2680 منطقه 3 زن زرند علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
5330 منطقه 3 زن بردسیر علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی کرمان,

+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

علوم سیاسی یکی از رشته های اصلی و اساسی گروه آزمایشی انسانی می باشد که هرساله تعداد زیادی از داوطلبان را به خود جذب می نماید. در واقع هدف از تحصیل در رشته علوم سیاسی بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم بر روابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
3950 منطقه 1 زن تهران علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
4340 منطقه 1 زن تهران علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3460 منطقه 2 زن قزوین علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
4370 منطقه 2 زن ابهر علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
6448 منطقه 2 زن ساوه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی امام خمینی قزوین,

+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی یکی از رشته های اصلی و اساسی گروه آزمایشی انسانی می باشد که هرساله تعداد زیادی از داوطلبان را به خود جذب می نماید. در واقع هدف از تحصیل در رشته علوم سیاسی بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم بر روابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه تهران برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
195 منطقه 1 مرد تبریز علوم سیاسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
345 منطقه 1 مرد تهران علوم سیاسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
695 منطقه 1 زن تهران علوم سیاسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1402 منطقه 2 مرد بهشهر علوم سیاسی دانشگاه تهران روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی تهران,

+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت کد تخفیف مشاوره کلیک کنید


علوم سیاسی یکی از رشته های اصلی و اساسی گروه آزمایشی انسانی می باشد که هرساله تعداد زیادی از داوطلبان را به خود جذب می نماید. در واقع هدف از تحصیل در رشته علوم سیاسی بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم بر روابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.
ادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی همدان,

+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

علوم سیاسی یکی از رشته های اصلی و اساسی گروه آزمایشی انسانی می باشد که هرساله تعداد زیادی از داوطلبان را به خود جذب می نماید. در واقع هدف از تحصیل در رشته علوم سیاسی بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم برروابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.

 رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
1000 منطقه 1 مرد اصفهان علوم سیاسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2691 منطقه 1 زن اصفهان علوم سیاسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3206 منطقه 1 زن فلاورجان علوم سیاسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی اصفهان,

+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

شهریه مدارس شاهد

شهریه مدارس شاهد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شهریه مدارس شاهد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت کد تخفیف مشاوره کلیک کنید

مدارس شاهد زیر نظر اداره امورکل شاهد و ایثارگران آموزش پرورش فعالیت می کند و با هدف جذب دانش آموزان خانواده های شهدا و ایثارگران و رسیدگی به امور تحصیلیشان و تکریم از آن ها تاسیس شده است. تا سال های گذشته ثبت نام مدارس شاهد فقط از فرزندان خانواده شهدا، ایثارگران و آزادگان صورت می گرفت ولی با توجه به افزایش ظرفیت این مدارس درچند سال اخیر، دانش آموزان عادی نیز با داشتن شرایط می توانند در این مدارس ثبت نام کنند. در مدارس شاهد بر مباحث تربیتی و کلاس های فوق برنامه توجه ویژه ای شده است و معمولا 4 ساعت در هفته کلاس های مکمل آموزشی و تقویتی برگزار می شود. ظرفیت مدارس شاهد در مقاطع تحصیلی مختلف، متفاوت است و هر مدرسه باتوجه به ظرفیتش ثبت نام دانش آموزان را انجام می دهد. یکی از سولاتی که برای پذیرفته شدگان این مدارس ایجاد می شود اطلاع از شهریه مقاطع تحصیلی مختلف است که در ادامه این مطلب می توانند پاسخ سوالشان را بیابند.
ادامه مطلب
برچسب ها : شهریه مدارس شاهد , مدارس شاهد , مدارک ثبت نام مدارس شاهد , زمان ثبت نام مدارس شاهد,

+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری استان تهران

علوم سیاسی یکی از زیر مجموعه های مهم و حساس گروه انسانی می باشد. اگر بخواهیم تعریف روشنی از علم سیاست ارائه دهیم باید بگوییم: این رشته که رکن اصلی و اساسی آن آگاهی اجتماعی است به شناخت اصول و قوانین کلی حاکم بر روابط بین الملل، روابط میان دولت ها و ترسیم‌ فضا برای‌ مسیر سیاسی آینده‌ و … می پردازد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه های سراسری استان تهران ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری استان تهرانبرای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
195 منطقه 1 مرد تبریز علوم سیاسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
345 منطقه 1 مرد تهران علوم سیاسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
695 منطقه 1 زن تهران علوم سیاسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
958 منطقه 1 مرد ارومیه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1069 منطقه 1 مرد تهران علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1588 منطقه 1 مرد تهران علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامهادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی تهران,

+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری استان اردبیل

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری استان اردبیل با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت کد تخفیف مشاوره کلیک کنید

 رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی  جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
7959 منطقه 2 زن اردبیل علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
10862 منطقه 3 زن مشکین شهر علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه

علوم سیاسی یکی از زیر مجموعه های مهم و حساس گروه انسانی می باشد. اگر بخواهیم تعریف روشنی از علم سیاست ارائه دهیم باید بگوییم: این رشته که رکن اصلی و اساسی آن آگاهی اجتماعی است به شناخت اصول و قوانین کلی حاکم بر روابط بین الملل، روابط میان دولت ها و ترسیم‌ فضا برای‌ مسیر سیاسی آینده‌ و … می پردازد. تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه های سراسری استان اردبیل ممکن است آرزوی بسیاری از داوطلبان باشد، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری استان اردبیل برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.
ادامه مطلب
برچسب ها : رتبه قبولی علوم سیاسی , رشته علوم سیاسی , کارنامه قبولی علوم سیاسی , علوم سیاسی اردبیل,

+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397 توسط علی ابراهیمی |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 219 صفحه بعد